Systemleverandør (EPJ)

Sikker udveksling af sundhedsdata

EDI Portalen er sundhedsvæsenets kommunikationsplatform, som gør det muligt at samarbejde på tværs af faggrupper, organisationer og offentlige instanser. Med EDI Portalen er det nemt og sikkert at udveksle sundhedsdata, og brugernes data sendes og modtages elektronisk via det sikre sundhedsdatanet (SDN). 

En lang række systemleverandører tilbyder en direkte integration fra deres journalsystemer til EDI Portalen, som effektiviserer arbejdsgangene i sundhedsvæsenet.

Samarbejde

EDI Portalen er en kommunikationsportal, som effektivt sikrer elektronisk forsendelse af personfølsomme data. Det er muligt at sende og modtage forskellige typer af EDI-meddelelser, som kan indeholde store vedhæftede bilag såsom røntgenbilleder – og netop derfor oplever Nasure en stigende interesse fra andre leverandører, faggrupper og målgrupper.

Som IT-leverandør er det muligt at få en integration til EDI Portalen, og Nasure tilbyder to forskellige integrationsmetoder. Derudover tilbydes andre kommunikationsservices, såsom mit.dk, e-Boks og CPR-opslag. Vi er altid åbne overfor nye samarbejdspartnere og deltager gerne i en behovsafklaring i forhold til jeres produkt eller behov.

Alle er velkomne på vores webinarer – også vores systemleverandører. Webinarerne er en god mulighed for at holde sig opdateret og få ny viden om EDI Portalens funktioner.

EPJ-systemer på EDI Portalen

Følgende systemleverandører tilbyder integration af EDI Portalen i det enkelte journalsystem.

MedCom-standarder på EDI Portalen

 • Sygehushenvisning (REF01)

 • Billeddiagnostisk henvisning (REF02)

 • Speciallægehenvisning (REF06)

 • Udskrivningsepikrise (DIS01)

 • Ambulantepikrise (DIS02)

 • Skadestueepikrise (DIS03)

 • Speciallægeepikrise (DIS07)

 • Bookingsvar (DIS13)

 • Administrativ korrespondance (DIS90)

 • Korrespondance (DIS91)

 • Laboratoriesvar (RPT01)

 • Patologisvar (RPT04)

 • XML mikrobiologisvar (XRPT05)

 • Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud (XREF15)

 • Afslutningsnotat på henvisning til forebyggelsestilbud (XDIS15)

 • Henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)

 • Afslutningsnotat på henvisning til akutfunktion (XDIS22)

 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

 • Laboratorierekvisition (REQ1, REQ2, REQ3)

 • MedBin (BIN01, BIN02)

Videreudvikling

EDI Portalen forbedres og videreudvikles løbende i et tæt samarbejde med portalens brugere, systemleverandører og andre samarbejdspartnere. Vi sætter stor pris på brugernes direkte input, så kontakt os gerne, hvis du brænder inde med en god idé.

Digitalisering af ansøgninger, attester og erklæringer

Du kan sende og modtage digitale formularer, såsom røntgenhenvisning, ortodonti m.fl. Ligeledes er det muligt at udfylde en digital udgave af §166 Ansøgning om tilskud til tandbehandling, indhente patientsamtykke, vedhæfte relevante filer og sikkert sende det via EDI Portalen til en modtager.

Vi tilføjer løbende digitale ansøgninger, attester og erklæringer til EDI Portalen, og hjælper gerne med digitaliseringen af nye formularer. Kontakt os endelig på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40.

Vil du høre mere om EDI Portalen?

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport