EDI Portalen

EDI Portalen er skabt til at sikre en effektiv udveksling af sundhedsdata og journaloplysninger med sundhedsvæsenet og dets kommunikationspartnere.

Med EDI Portalen kan du anvende en stor del af MedComs standardiserede meddelelsestyper samt forskellige interne forsendelsestyper, formularer og funktionaliteter. 

Som bruger vil du opleve, at EDI Portalen er nem og intuitiv at navigere i.

EDI Portalen understøtter

 • Korrespondance

 • Dynamiske henvisninger

 • Bookingsvar

 • Digitale formularer

 • CPR-opslag

 • Laboratorierekvisition og -svar via WebReq

 • Administrationsmodul

 • Henvisninger

 • Epikriser

 • Journalforsendelser

 • Forsikringssager

 • Digital Post

 • Kvittering for forsendelse

Henvisningstyper på EDI Portalen

 • Alm. henvisning

 • Røntgenhenvisning

 • Henvisning til tandregulering/ortodonti

 • Dynamisk henvisning

 • Henvisning til tandkirurgi/endodonti

 • Hen- og tilbagevisning til klinik tandtekniker

MedCom-standarder på EDI Portalen

 • Sygehushenvisning (REF01)

 • Billeddiagnostisk henvisning (REF02)

 • Speciallægehenvisning (REF06)

 • Udskrivningsepikrise (DIS01)

 • Ambulantepikrise (DIS02)

 • Skadestueepikrise (DIS03)

 • Bookingsvar (DIS13)

 • Korrespondance (DIS91)

 • MedBin (BIN01, BIN02)

 • Speciallægeepikrise (DIS07)

 • Laboratoriesvar (RPT01)

 • Patologisvar (RPT04)

 • XML mikrobiologisvar (XRPT05)

 • Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud (XREF15)

 • Afslutningsnotat på henvisning til forebyggelsestilbud (XDIS15)

 • Henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)

 • Afslutningsnotat på henvisning til akutfunktion (XDIS22)

 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

 • Laboratorierekvisition (REQ1, REQ3)

 • Adm. korrespondance (DIS90)

Vores primære målgruppe er behandlere i sundhedsvæsnet. Størstedelen af EDI Portalens brugere anvender portalen gennem en direkte integration i deres journalsystem. Flere brugere, såsom kliniske tandteknikere, kommuner eller misbrugscentre, kan også tilgå funktionaliteten via en browser, www.ediportalen.dk.

Er du allerede kunde hos en systemleverandør, kan du anvende en direkte integration i det enkelte journalsystem. Kontakt din systemleverandør for at høre mere og blive oprettet på EDI Portalen.

Hvis du i stedet ønsker at tilgå EDI Portalen via en browser, kan du kontakte os på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40.

Som udgangspunkt bliver al data opbevaret i EDI Portalen i 3 måneder, før det slettes. Som bruger af EDI Portalen kan du tilføje forlænget dataopbevaring til dit abonnement, og få opbevaret forsendelser i 6 eller 12 måneder.
Kontakt os på mail@nasure.dk for at ændre dit abonnement.

 • BIN01, version B0131X: Afsend og modtag Den gode MEDBIN
 • BIN02, version B0210X: Afsend Det gode henvisningsbilag
 • DIS01, version D0134L: Afsend og modtag Det gode henvisningsbilag
 • DIS02, version D0234L: Afsend og modtag Den gode ambulantepikrise
 • DIS03, version D0334L: Modtag Den gode skadestueepikrise
 • REF01, version H0131R: Afsend og modtag Den gode henvisning (MEDREF Sygehushenvisning)
 • REF02, version H0231R: Afsend og modtag Den gode henvisning (MEDREF Billeddiagnostisk henvisning)
 • REF06: Afsend og modtag Den gode speciallægehenvisning
 • RPT01: Modtag Det gode laboratoriesvar
 • RPT04: Modtag Det gode patologisvar
 • XDIS15, version XD1533L: Afsend og modtag Det gode XML kommuneafslutningsnotat
 • XDIS22, version XD2233L: Afsend og modtag Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion
 • XREF15, version XH1530R: Afsend og modtag Den gode kommunehenvisning
 • XREF22, version XH2230R: Afsend og modtag Den gode henvisning til kommunens akutfunktion
 • XRPT05: Modtag Det gode XML laboratoriesvar
 • XCTL01, version XC0130Q: Modtag Den gode XML XCONTROL-kvittering
 • XCTL02, version XC0130Q: Afsend og modtag Den gode XML XCONTROL-kvittering
 • XCTL03, version XC0330Q: Afsend og modtag Den gode XML XCONTROL-kvittering

Systemleverandører

Videreudvikling

EDI Portalen forbedres og videreudvikles løbende i et tæt samarbejde med portalens brugere, systemleverandører og andre samarbejdspartnere. Nasure sætter stor pris på brugernes direkte input, så kontakt Nasure, hvis du brænder inde med en god idé.

Digitalisering af ansøgninger, attester og erklæringer

Nasure tilføjer løbende digitale ansøgninger, attester og erklæringer til EDI Portalen, og hjælper gerne med digitaliseringen af nye formularer. Kontakt os endelig på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40.

Du kan sende og modtage digitale formularer, såsom røntgenhenvisning, ortodonti m.fl. Ligeledes er det muligt at udfylde en digital udgave af §166 Ansøgning om tilskud til tandbehandling, indhente patientsamtykke, vedhæfte relevante filer og sikkert sende det via EDI Portalen til en modtager.

Interesseret i at høre mere om EDI Portalen?

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport