Kommunikationscentrets adgang til sundhedsvæsenet

Med EDI Portalen, vil I som kommunikationscenter – med fokus på bl.a. hjælp til instruktion i at benytte høreapparat og forskellige former for kompenserende specialundervisning og andre rehabiliterende indsatser – spare tid på sagsbehandling. I vil samtidig kunne garantere jeres borgere sikker og effektiv udveksling af sundhedsdata med hele sundhedsvæsenet. Som kommunikationscenter kan I nemt kommunikere med bl.a. borgerens praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge. 

Samtidig forkortes responstiden og sagsbehandlingen ved udveksling af informationer, journaler m.m. – så borgeren nemmere kommer videre i behandlingsforløbet. En skræddersyet løsning som sikrer både jer og borgeren adgang til sundhedsvæsenet.

EDI Portalen er i øvrigt ISO 27001:2022 og ISO 27701:2019 certificeret, hvilket er en garanti for, at portalen driftes og udvikles efter et sæt høje sikkerhedsstandarder.

Kommunikér sikkert med borgeren

Med Digital Post kan I sende vigtige beskeder direkte til borgeren via mit.dk eller e-Boks. Du kan se meget mere om Digital Post og hvordan du trygt kan sende meddelelser direkte til borgere, og samtidigt overholde GDPR – lige her.

Funktioner i EDI Portalen, der letter din arbejdsgang

Autosvar

Giv samarbejdspartnere besked, hvis klinikken eller kontoret holder lukket.

Bemærkninger

Opret en bemærkning, note, status, navn på en kollega eller lignende på en meddelelse, og organisér nemt Indbakken og Sendt post.

En bemærkning består af en farvemarkering og en kort tekst, og kan bruges igen og igen. Du kan eksempelvis oprette en bemærkning, der kan bruges til at markere de meddelelser, som I skal huske at journalføre i jeres journalsystem.

CPR-opslag

Slip for at udfylde patientinformation manuelt – anvend CPR-opslag. Det sikrer korrekt information og forbedrer din arbejdsgang i EDI Portalen.

Skabeloner

Bruger du ofte de samme formuleringer, når du kommunikerer med samarbejdspartnere? På EDI Portalen kan du oprette en skabelon for hver tekst, så du altid har dine mest anvendte formuleringer lige ved hånden. Det effektiviserer din arbejdsgang.

Svarfrist

Tilføj en svarfrist til en meddelelse, så kan modtageren se, at du ønsker at få svar inden en bestemt dato. Hvis modtageren ikke svarer inden fristen, får hun en email-advisering herom. Det betyder, at du kan spare tid på at skulle sikre dig, at der kommer svar retur. Du kan sende en meddelelse med svarfrist til andre brugere på EDI Portalen.

Vil du have et større indblik i EDI Portalens funktioner og hvordan I som kommunikationscenter vil opleve en hurtig og sikker sagsbehandling. Så kom med på et af vores gratis webinarer. Du kan tilmelde dig via denne side.

EDI Portalen
En sikker kommunikationsportal for alle kommunale kontorer

På EDI Portalen kan det kommunale kontor kommunikere med hele sundhedsvæsenet, herunder borgerens sundhedsfaglige behandlere, f.eks. praktiserende læge, tandlæge og klinisk tandtekniker.

EDI Portalen
Direkte dialog med borgeren via Digital post

Send sikre meddelelser direkte til borgeren via Digital post i EDI Portalen. Her kan du sende indkaldelser og anden information, og borgeren har mulighed for at besvare meddelelserne.

EDI Portalen
Effektiviserer dine arbejdsgange

Slip for at sende mails, breve eller at ringe op til borgerens sundhedsfaglige behandlere. Dialogen foregår nemt og sikkert på EDI Portalen. På den måde sparer du tid og sikrer, at kommunikationen foregår på sikker vis.

EDI Portalen
Understøtter MedComs standarder

MedCom står for at standardisere og digitalisere kommunikationen på tværs af sundhedsvæsenet. EDI Portalen er certificeret i 18 standarder, som alle sikrer, at du kan kommunikere med sygehuse, offentlige myndigheder, sundhedsbehandlere, kommuner og regioner.

EDI Portalen
Udvidet dataopbevaring

På EDI Portalen opbevarer vi automatisk din data i tre måneder. Du kan tilføje forlænget dataopbevaring til dit abonnement, og få opbevaret forsendelser i op til 12 måneder.

EDI Portalen
ISO 27001:2022 & ISO 27701:2019

Vi prioriterer informationssikkerhed højt. Derfor opretholder og vedligeholder vi årligt vores certificering i ISO 27001:2022 og ISO 27701:2019.

EDI Portalen understøtter

 • Korrespondancer

 • Henvisninger

 • Dynamiske henvisninger

 • Epikriser

 • Bookingsvar

 • Journalforsendelser

 • Digitale formularer

 • Forsikringssager

 • CPR-opslag

 • Digital post

 • Laboratorierekvisition og -svar via WebReq

 • Vedhæftning af bilag, fx røntgenbilleder

 • Kvittering for forsendelse

 • Administrationsmodul

MedCom-standarder på EDI Portalen

 • Sygehushenvisning (REF01)

 • Billeddiagnostisk henvisning (REF02)

 • Speciallægehenvisning (REF06)

 • Udskrivningsepikrise (DIS01)

 • Ambulantepikrise (DIS02)

 • Skadestueepikrise (DIS03)

 • Speciallægeepikrise (DIS07)

 • Bookingsvar (DIS13)

 • Administrativ korrespondance (DIS90)

 • Korrespondance (DIS91)

 • Laboratoriesvar (RPT01)

 • Patologisvar (RPT04)

 • XML mikrobiologisvar (XRPT05)

 • Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud (XREF15)

 • Afslutningsnotat på henvisning til forebyggelsestilbud (XDIS15)

 • Henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)

 • Afslutningsnotat på henvisning til akutfunktion (XDIS22)

 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

 • Laboratorierekvisition (REQ1, REQ2, REQ3)

 • MedBin (BIN01, BIN02)

Vil du kommunikere sikkert med hele sundhedsvæsenet?

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport