PPR’s kommunikationsportal

EDI Portalen gør det nemt at kommunikere med praktiserende læge

Behovet for at inddrage den praktiserende læge i afklaringen omkring et barn eller et ungt menneskes trivsel betyder, at der er brug for, at PPR kan kommunikere med sundhedsvæsenet. PPR skal samtidig sikre, at MedCom-baserede meddelelsestyper anvendes til dette. Via EDI Portalen har I netop mulighed for at kommunikere med borgerens læge og udveksle relevante sundhedsoplysninger.

En stor del af MedComs standardiserede meddelelsestyper anvendes på portalen, og I kan nemt sende og modtage korrespondancer. Alt sammen funktionaliteter, der forenkler arbejdsgangen og sikrer, at kommunikationen foregår efter gældende regler.
Se mere om hvilke MedCom standarder EDI Portalen understøtter, længere nede på denne side.

Det siger brugerne

Kommunikér direkte med borgeren

Med Digital post har PPR mulighed for at kommunikere direkte med borgeren ang. relevant behandling og sagens forløb – via mit.dk eller e-Boks. Her sikrer PPR samtidig at GDPR overholdes. Læs mere om Digital Post.

Funktioner i EDI Portalen, der letter din arbejdsgang

Vil du have et større indblik i EDI Portalens funktioner og hvordan I som kommune vil opleve en hurtig og sikker sagsbehandling. Så kom med på et af vores gratis webinarer. Du kan tilmelde dig via denne side.

EDI Portalen understøtter

 • Korrespondancer

 • Henvisninger

 • Dynamiske henvisninger

 • Epikriser

 • Bookingsvar

 • Journalforsendelser

 • Digitale formularer

 • Forsikringssager

 • CPR-opslag

 • Digital post

 • Laboratorierekvisition og -svar via WebReq

 • Vedhæftning af bilag, fx røntgenbilleder

 • Kvittering for forsendelse

 • Administrationsmodul

MedCom-standarder på EDI Portalen

 • Sygehushenvisning (REF01)

 • Billeddiagnostisk henvisning (REF02)

 • Speciallægehenvisning (REF06)

 • Udskrivningsepikrise (DIS01)

 • Ambulantepikrise (DIS02)

 • Skadestueepikrise (DIS03)

 • Speciallægeepikrise (DIS07)

 • Bookingsvar (DIS13)

 • Administrativ korrespondance (DIS90)

 • Korrespondance (DIS91)

 • Laboratoriesvar (RPT01)

 • Patologisvar (RPT04)

 • XML mikrobiologisvar (XRPT05)

 • Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud (XREF15)

 • Afslutningsnotat på henvisning til forebyggelsestilbud (XDIS15)

 • Henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)

 • Afslutningsnotat på henvisning til akutfunktion (XDIS22)

 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

 • Laboratorierekvisition (REQ1, REQ2, REQ3)

 • MedBin (BIN01, BIN02)

Vil du kommunikere sikkert med hele sundhedsvæsenet?

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport