Kommunikationsportalen til alle brancher

EDI Portalen er en kommunikationsportal, som anvendes bredt i sundhedsvæsenet og af sundhedsrelaterede faggrupper. EDI Portalen er godkendt af MedCom og kan sende standardiserede meddelelser til alle i sundhedsvæsenet.

Fælles for alle brugere er et behov for at kunne kommunikere sikkert på tværs af sundhedsfaglige behandlere, organisationer og offentlige instanser. Vores ISO-certificeringer er i øvrigt din garanti for sikker udveksling. Du kan hente vores katalog her, hvis du vil vide mere.

Hvem kan få glæde af EDI Portalen?

Private tandklinikker, kommunale tandplejere, optikere, misbrugscentre, kommuner m.fl. udveksler i stort omfang journaler, røntgenbilleder, prisoverslag, henvisninger og anden relevant dokumentation. Der sendes langt over 100.000 forsendelser pr. måned. EDI Portalen er en løsning for alle faggrupper, som har behov for at kunne kommunikere sikkert – og kan tilpasses den enkelte brugers behov. 

Hvad siger brugerne?

Kommuniker direkte med borgeren

På EDI Portalen er det muligt at sende digital post til nemt og sikkert via mit.dk. På den måde kan klinikken give borgere vigtige beskeder omkring tandbehandling, overslag, regninger m.m. og samtidig overholde GDPR. Du kan se mere om Digital Post her.

EDI Portalen understøtter

 • Korrespondancer

 • Henvisninger

 • Dynamiske henvisninger

 • Epikriser

 • Bookingsvar

 • Journalforsendelser

 • Digitale formularer

 • Forsikringssager

 • CPR-opslag

 • Digital post

 • Laboratorierekvisition og -svar via WebReq

 • Vedhæftning af bilag, fx røntgenbilleder

 • Kvittering for forsendelse

 • Administrationsmodul

Henvisningstyper på EDI Portalen

 • Alm. henvisning

 • Dynamisk henvisning

 • Røntgenhenvisning

 • Henvisning til tandkirurgi/endodonti

 • Henvisning til tandregulering/ortodonti

 • Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker

 • Speciallægehenvisning

MedCom-standarder på EDI Portalen

 • Sygehushenvisning (REF01)

 • Billeddiagnostisk henvisning (REF02)

 • Speciallægehenvisning (REF06)

 • Udskrivningsepikrise (DIS01)

 • Ambulantepikrise (DIS02)

 • Skadestueepikrise (DIS03)

 • Speciallægeepikrise (DIS07)

 • Bookingsvar (DIS13)

 • Administrativ korrespondance (DIS90)

 • Korrespondance (DIS91)

 • Laboratoriesvar (RPT01)

 • Patologisvar (RPT04)

 • XML mikrobiologisvar (XRPT05)

 • Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud (XREF15)

 • Afslutningsnotat på henvisning til forebyggelsestilbud (XDIS15)

 • Henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)

 • Afslutningsnotat på henvisning til akutfunktion (XDIS22)

 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

 • Laboratorierekvisition (REQ1, REQ2, REQ3)

 • MedBin (BIN01, BIN02)

Interesseret i at høre mere om EDI Portalen?

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport