Styrket brugersamarbejde fører til bedre henvisningstyper

24. januar 2022

For Nasure er det alfa og omega at have en god dialog med brugerne af EDI Portalen – det er dem, der sidder på al ekspertviden om brugen af EDI Portalen og er dermed bedst klædt på til at komme med inputs og forbedringsforslag til portalen.

Nasures samarbejde med tandlægeskolerne i Aarhus og København er et godt eksempel på samarbejder, der foranlediger optimerede arbejdsgange og mindsker antallet af mangelfulde henvisninger.

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet (IOOS), hvor EDI Portalen bruges som et centralt værktøj i kommunikationen med eksterne samarbejdspartnere, har Lars Schropp længe været en god sparringspartner for Nasure og EDI Portalen.

Et væsentligt omdrejningspunkt for samarbejdet har været Røntgenhenvisningen i EDI Portalen. Til denne henvisningstype har Lars Schropp udarbejdet en ny skabelon til en opdateret version, baseret på hans egne optegnelser over IOOS’ behov.

Med den opdaterede røntgenhenvisning fremhæver Lars Schropp, at man i den opdaterede Røntgenhenvisning skelner mellem at oprette en henvisning til røntgenoptagelse og at oprette en anmodning til beskrivelse af tilsendte røntgenbilleder eller CBCT-skanninger. Til det formål er det således nu muligt at sende store filer via henvisningstypen, hvor man tidligere var nødsaget til at sende større filer i separate forsendelser, hvilket kunne give uhensigtsmæssige arbejdsgange og risiko for fejlforsendelser.

På afdelingen for Oral Radiologi, Tandlægeskolen, Københavns Universitet (OIKU) oplevede Azam Bakhshandeh og hendes kollegaer ligeledes ofte at modtage henvisninger med mangelfulde oplysninger, fordi henvisningstypen Røntgenhenvisning ikke var tilpasset afdelingens specifikke behov.

Efter en behovsafklarende dialog mellem Azam Bakhshandeh og Nasures produktspecialist, Josefine Dalsgaard, blev flere konkrete forbedringsforslag fremsat. Det var eksempelvis tilføjelsen af flere valgmuligheder til beskrivelse af den specifikke optagelsestype med brug af dynamiske tekstfelter, en tilføjet mulighed for at angive at patientsamtykke er indhentet, samt mulighed for at bekræfte, at relevant materiale er vedhæftet henvisningen.

Disse, og flere, forbedringsforslag er nu implementeret i Røntgenhenvisningen i EDI Portalen, og både Azam Bakhshandeh og Lars Schropp fortæller, at de forventer, at ændringerne fremover vil være en hjælp for både henvisende tandlæger og de to tandlægeskoler.

Samarbejdet mellem Nasure og tandlægeskolerne i Aarhus og København viser, at inputs og forslag som disse er et centralt redskab i den fortsatte udvikling og forbedring af EDI Portalen. Sidder du med et lignende behov for forbedringer til en eksisterende henvisningstype eller et forslag til en ny henvisningstype? Så tøv ikke med at kontakte os i dag.

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport